Η ομάδα αποτελεί μια παρέα με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα κι ανησυχίες κυρίως εικαστικού περιεχομένου και σε καμιά περίπτωση δεν έχει την αξίωση να θεωρηθεί ή να αντιμετωπιστεί ως σύλλογος.
Κατόπιν τούτου
1/Δεν είναι σύλλογος και δεν έχει έγκριση από πρωτοδικείο.
2/Δεν διατηρεί βιβλία εσόδων εξόδων και δεν κάνει δήλωση στην εφορία.
3/Δεν έχει έσοδα παρά μόνο έκτακτα.
4/Τα έκτακτα έσοδα είναι οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν κάθε φορά αποκλειστικά για την τρέχουσα έκθεση.
5/Τα έκτακτα έσοδα καταβάλλονται στην αρχηγό της ομάδας και εκείνη οφείλει να εκδώσει απόδειξη πληρωμής και αιτιολόγηση.
6/Οι εκθέσεις δεν είναι τακτικές και διοργανώνονται μόνο σε τοπικά πνευματικά κέντρα.
7/Τα μέλη εγγράφονται δωρεάν.
8/ Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να προκαταβάλουν τα έκτακτα έξοδα σε κάθε εκδήλωση.

ΥΓ. Ενδεχομένως να υπάρξει καινούργια ενημέρωση.